Hoewel het theoretisch mogelijk is dat er axioma’s bestaan, is tot nu toe slechts een klein aantal axioma’s voorgesteld en onderzocht. Gewoonlijk wordt tijdens de ontwikkeling van een of meer theorieën opgemerkt dat sommige bewijsschema’s worden herhaald onder min of meer vergelijkbare omstandigheden. Zodra de eigenschappen die in algemene bewijsschema’s worden gebruikt, zijn ontdekt, worden […]